Entrades

Infiltracions verticals de ges evaporític a les frises

Celestina a frisa 18/11/2022

Antiu corral a roquissal en... surgències bituminoses minerals, brea de calafats, coprolits recents, mel de seguer d'abelles solidificada...? A Tamariu

Glera del riu desprès de la baixada de l'Ebre a Vall Comuna, Vall Major i Vall de Mamells, veta grossa d'alabastre, planta tipus fenoll i icnites branquiformes

Eruga de palometa rei (Papilio machaon) damunt ruda (Ruda vera?)