Entrades

Pintures rupestres al "Mas del Inglés"

Punxes i groc

Lutra lutra (Llúdriga)

Trobada fugina (Martes foina) morta

Museu particular a Gavà (geològic, paleontològic, arqueològic, zoològic)

Casa de pagès curiosa

Afloraments de sílex a Vall de Canyelles

Codís integrat a arbre (Faió, vora'l Matarranya)

Capitell de columna romana i altres restes a Faió